25 stycznia - Ogólnopolski Dzień Odblasków - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

25 stycznia - Ogólnopolski Dzień Odblasków

Komenda Główna Policji w ramach projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym realizuje pilotażowy projekt pn. „Dzień Odblasków”. Założeniem działań jest promowanie używania elementów odblaskowych wśród uczestników ruchu drogowego. Policjanci podczas służby będą wręczali opaski odblaskowe oraz zawieszki zapachowe zarówno pieszym jak i kierującym. Przedsięwzięcie to ma również uświadomić uczestnikom ruchu jak ważnym elementem bezpieczeństwa jest noszenie odblasków. Na terenie całego kraju, po raz pierwszy przeprowadzony zostanie „Dzień Odblasków”. Idea przedsięwzięcia wywodzi się z Norwegii, gdzie „Dzień Odblasków” organizowany jest co roku. Udział w wydarzeniu biorą wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łasku w dniu 26.01.2017 r. będą wręczali opaski odblaskowe z rysunkami wykonanymi przez znanego rysownika HENRYKA SAWKĘ oraz zapachy samochodowe zarówno pieszym jak i kierującym.

Funkcjonariusze przybliżą mieszkańcom powiatu łaskiego, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych przez pieszych, rowerzystów i motorowerzystów – niechronionych uczestników ruchu drogowego. Odblaski znacząco poprawiają widoczność pieszego i mogą uratować mu życie. Kierowca o wiele wcześniej jest w stanie zauważyć pieszego wyposażonego w kamizelkę lub opaskę odblaskową i będzie miał więcej czasu na reakcję.

Przypominamy! Zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym - art. 11 pkt. 4a,  każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność.

Pamiętaj, piesi są ofiarami co piątego wypadku drogowego – nie bądź jednym z nich! Chroń życie, załóż odblask!