Policjanci rozmawiali o cyberprzemocy - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiali o cyberprzemocy

Policjanci z Łasku spotykają się z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez cały rok. Tematyka prowadzonych zajęć jest różnorodna. Mundurowi rozmawiają z uczniami między innymi na temat zjawiska cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkań wyjaśniają uczniom na czym polega cyberprzestępczość oraz jakie są jej prawne aspekty i konsekwencje.

Komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy - dzieci i dorośli. Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami, miejscem nauki, pracy itp. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy. Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka, to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje.

Aby zapobiec niepożądanym sytuacjom policjantki z łaskiej komendy rozmawiały w ostatnim czasie z dziećmi i młodzieżą o niebezpieczeństwach oraz skutkach wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu. W czwartek, 2 marca mł. asp. Katarzyna Staśkowska spotkała się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Widawie aby uświadomić uczniom, czym jest zjawisko cyberprzemocy, jednocześnie poinformowała ich o skutkach umieszczania w sieci obraźliwych wpisów i haseł, które pomimo usunięcia, pozostają tam na zawsze.

Podobną tematykę dotyczącą zjawiska cyberprzemocy podjęły w poniedziałek 6 marca 2017 r. sierż. Patrycja Ligner oraz mł. asp. Katarzyna Staśkowska, które spotkały się z dziećmi w Szkole Podstawowej w Okupie. W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli bajki oraz film edukacyjny dotyczące przedmiotowego zjawiska. Podczas spotkania poruszyły także tematy związane z zachowaniem się w szkole i w miejscach publicznych. Policjantki zwracały uwagę na sytuacje, w których najczęściej może dochodzić lub dochodzi do łamania prawa, a także na to, jak zachować się, aby zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa. W czasie każdej dyskusji policjanci przypominają także o odpowiedzialności nieletnich, jaka wiąże się z nieprawnymi zrachowaniami obserwowanymi w Internecie, jednocześnie przypominając, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady.