Policyjne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Już po raz kolejny policjanci z Łasku przeprowadzili ponadpowiatowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz użytkowników dróg. 9 marca 2017 roku, od wczesnych godzin porannych policjanci Komendy Powiatowej w Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradza, a także Oddziału Prewencji Policji w Łodzi wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego i Żandarmerii Wojskowej przeprowadzali kontrole stanu trzeźwości kierowców, stanu technicznego pojazdów, sprawdzali czy użytkownicy dróg stosują się do przepisów.

Głównym zadaniem przeprowadzonych działań, były wzmożone kontrole drogowe, mające na celu eliminowanie nietrzeźwych kierowców oraz negatywnych zachowań na głównych ciągach komunikacyjnych. Nietrzeźwość uczestników ruchu drogowego jest jednym z najistotniejszych czynników zwiększających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprzyjając popełnianiu błędów w zachowaniu na drodze skutkuje jednocześnie bagatelizowaniem możliwości konsekwencji tych błędów. Pomimo tendencji spadkowej zdarzeń oraz wzrostu zatrzymań nietrzeźwych kierujących, na początku 2017 roku na terenie naszego powiatu, odnotowano wypadek ze skutkiem śmiertelnym, gdzie sprawcą okazał się nietrzeźwy kierujący. Funkcjonariusze reagowali na kierowców stwarzających zagrożenie wobec tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak również zwracali uwagę na zachowania pieszych czy rowerzystów. Policjanci wyciągali konsekwencje wobec osób niekorzystających podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, a także korzystających z telefonów komórkowych nie zgodnie z przepisami prawa. Sprawdzali też, w jaki sposób przewożeni są pasażerowie, szczególnie dzieci.

Do przeprowadzonych działań na terenie powiatu łaskiego skierowano 12 patroli. Na terenie miasta i gminy Łask oraz gminy Sędziejowice utworzono 4 punkty kontrolno - pomiarowe. Dodatkowo patrole z OPP Łódź i kryminalni z Łasku przeprowadzili kontrole targowiska miejskiego.

W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze przeprowadzili 295 kontroli stanu trzeźwości, 51 kontroli pojazdów (w tym 2 kontrole tzw. "gimbusów"). Ujawniono jednego nietrzeźwego kierowcę oraz trzy osoby kierujące samochodami pod wpływem alkoholu. Policjanci wystawili łącznie 21 mandatów, 14 osób pouczono. Najwięcej ujawnionych wykroczeń dotyczyło niekorzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. W ramach funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń sprawdzono miejsca wskazane przez mieszkańców jako zagrożone.