Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - eliminacje powiatowe dla szkół podstawowych i gimnazjów

Komenda Powiatowa Policji w Łasku zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu powiatu łaskiego do udziału w eliminacjach powiatowych kolejnej już edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017. Termin eliminacji: 25 kwietnia 2017 r. godz. 9.00 PG Nr 2 w Łasku przy ul. Berlinga.

Zgłoszenia do etapu powiatowego w terminie do 18 kwietnia 2017 roku, należy dostarczyć osobiście lub przesłać do KPP Łask na załączonym druku zgłoszeniowym.  Eliminacje powiatowe odbędą się 25 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w Gimnazjum Nr 2 w Łasku przy ul. Berlinga.

 

XL OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA

W RUCHU DROGOWYM 2017

XXI OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY 2017

 

Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Wydział Edukacji UMŁ organizuje, wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2016/2017 ogólnopolskie turnieje z zakresu bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz realizowanymi w szkołach zagadnieniami z zakresu wychowania komunikacyjnego:

  • Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.
  • Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.

Regulaminy obu turniejów obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017 są opublikowane w Internecie na stronach Polskiego Związku Motorowego, w związku z czym prosimy opiekunów zespołów o wnikliwe zapoznanie się z nimi przed zgłoszeniem swojego uczestnictwa:

http://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

W trosce o poprawę warunków bezpiecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz zmniejszanie liczby ofiar wypadków drogowych z ich udziałem, Polski Związek Motorowy i Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydział Edukacji UMŁ zwraca się z prośbą do Szanownych Państwa Dyrektorów i Nauczycieli o zapewnienie jak najliczniejszego udziału uczniów, promocję turniejów oraz przygotowanie uczestników do udziału w tych imprezach.

Ważne:

Wojewódzki Komitet Organizacyjny podjął Uchwałę dotyczącą zmiany w pkt.3 działu VI regulaminu, dotyczącą składu osobowego drużyn szkół podstawowych z czteroosobowych na trzyosobowe i w związku z powyższym w XL Turnieju BRD dla szkół podstawowych na terenie województwa łódzkiego w wyniku eliminacji szkolnych tworzone mają być koedukacyjne trzyosobowe drużyny danej szkoły reprezentujące ją w dalszych etapach turnieju Drużyny /Przykład: 2dz+1ch, 2chł+1dz/

W przypadku szkół aspirujących do finału ogólnopolskiego i europejskiego opiekunowie drużyn powinni przygotowywać zespół w składzie 4 osobowym /2+2/ w wieku określonym w regulaminie turnieju dz.VI pkt 3.3.

XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017 r.:

Terminy poszczególnych eliminacji:

-eliminacje klasowe/szkolne do końca marca 2017 roku,

-eliminacje powiatowe – 25 kwietnia 2017 r.(wtorek). Karty zgłoszeń szkolnych zespołów do eliminacji powiatowych powinny być dostarczone osobiście lub przesłane do dnia 18 kwietnia 2017 r. (wtorek, decyduje data stempla pocztowego) odpowiednio do Komend Powiatowych Policji w danym powiecie odpowiedzialnych za przeprowadzenie eliminacji powiatowych.

Poszczególne komendy powiatowe określą miejsce eliminacji powiatowych Turnieju BRD oraz poinformują zainteresowane szkoły.

Eliminacje wojewódzkie dla szkół podstawowych i gimnazjów Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędą się 12 maja 2017 r. (piątek) na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Gliniana 17

XL Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów 12 - 14 czerwca 2017 r. w Nidzicy.

Pliki do pobrania