Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

Pod hasłem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” w dniu 25 kwietnia 2017 roku odbyła się kolejna edycja powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami jazdy na rowerze po torze przeszkód.

Najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów stanęli do turniejowej rywalizacji w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Eliminacje odbyły się na terenie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku przy ulicy Berlingaj.

Jak corocznie organizatorem powiatowych eliminacji ,,Turnieju BRD" byli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łasku, którzy przeprowadzili konkurencje polegające na sprawdzianie wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  którą zweryfikowano przeprowadzając test oraz umiejętności w jeździe rowerem po torze przeszkód. Punktacja jaką otrzymali poszczególni zawodnicy z trzyosobowych zespołów reprezentujących szkoły z terenu powiatu łaskiego, pozwoliła na sklasyfikowanie zespołów i wyłonienie najlepszych w poszczególnych kategoriach.

W finałowej gali wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach, którzy otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe

Celem turnieju wpisującego się zagadnieniowo w ogólnopolską kampanię ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”  jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:

1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

Zmaganiom ,,zakręconych bezpieczeństwem” przyglądali się Starosta Łaski Pani Teresa Wesołowska, reprezentujący Burmistrza Łasku Pan Arkadiusz Szymczak, Komendant Powiatowy Policji w Łasku mł. insp. Piotr Bielewski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku podinsp. Robert Krawczyk  oraz  dyrekcja, nauczyciele oraz młodzież z PG Nr 2 w Łasku.

Ostateczne wyniki to :

W kategorii szkół podstawowych:

I  miejsce  - Szkoła Podstawowa w Kwiatkowicach

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Marzeninie

 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych :

I  miejsce -  Gimnazjum nr 2 wŁasku

II miejsce -  Gimnazjum 1 w Łasku


III miejsce - Gimnazjum w Kwiatkowicach


Zwycięskie drużyny będą reprezentować nasz powiat podczas turnieju wojewódzkiego. Policjanci nagrodzili też najlepszych zawodników w swoich kategoriach. Najlepszym zawodnikiem wśród gimnazjalistów okazał się Krystian Mrówka z PG Nr 1 w Łasku, natomiast wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza była Maja Jastrząbek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Komenda Powiatowa Policji w Łasku składa serdeczne podziękowania dla Pani Ewy Ołowni - Dyrektor PG Nr 2 w Łasku za pomoc w organizacji turnieju. Dziękujemy Pani Staroście Teresie Wesołowskiej, Panu Burmistrzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarkowie, Panu wójtowi gminy Sędziejowice Jerzemu Kotarskiemu oraz Panu wójtwowi gminy Widawa Michałowi Włodarczykowi  za ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników turnieju. Szczególne podziękowania kierujemy też dla dla Fundacji "Bezpieczna Droga z Wielunia" oraz dla Pana Andrzeja Saski ze Stowarzyszenia "Akcja dla kolarstwa" za pomoc w organizacji turnieju i ufundowanie  nagród rzeczowych. Słowa podziękowania kierujemy także do przedstawicieli WORD SIeradz, którzy przygotowali tor przeszkód dla zawodników, a także wyposażyli każdego uczestnika w niezbędne elementy odblaskowe.