O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży

Dzielnicowi wraz z funkcjonariuszami Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz policjantką zajmującą się zagadnieniami profilaktyki kontynuują spotkania z dziećmi i młodzieżą omawiając zasady bezpieczeństwa. Tym razem w dniu 27 kwietnia 2017 r. udali się do Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Teodorach.

Dzielnicowy asp. Łukasz Mielczarek przybliżył dzieciom i młodzieży funkcję dzielnicowego, jako policjanta "pierwszego kontaktu". Wspólnie z policjantem z Zespołu ds. Nieletnich omówili najczęściej występujące zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z narzędzi służących do komunikowania się bądź przeglądania stron w Internecie. Przedstawili zasady obowiązujące przy zawieraniu znajomości z osobami na portalach społecznościowych, omówili niebezpieczeństwa związane z udostępnianiem jakichkolwiek informacji - zarówno danych osobowych jak i informacji dotyczących ich samych oraz ich rodzin i znajomych. Poruszona została także tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży. Podczas spotkania z najmłodszymi policjantka omówiła najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przypominała, że nie należy rozmawiać z obcymi osobami. Funkcjonariusze zostali zaproszeni na szkolny piknik, który odbędzie się 20 maja na terenie szkoły. Mundurowi będą mieli okazję przybliżyć mieszkańcom zawód policjanta oraz przypomnieć m.in. zasady bezpieczeństwa na drogach.