Informacje

Działania policjantów z wykorzystaniem walizki edukacyjnej

Działania policyjne nie koncentrują się jedynie wokół zwalczania przestępczości narkotykowej. To także praca funkcjonariuszy, głównie prewencji, którzy prowadzą działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie zapobiegania narkomanii i przestępczości tego rodzaju.

W dniu 9 maja 2017 roku policjantka z Łasku spotkała się z nauczycielami i rodzicami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku - Kolumnie aby uświadomić zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków, dopalaczy oraz innych substancji psychotropowych. W spotkaniach wzięła udział dyrekcja szkoły, kadra pedagogiczna oraz rodzice. Wykorzystując zawartość walizki edukacyjnej – poruszono aspekty związane z narkotykami i dopalaczami prezentując atrapy narkotyków oraz akcesoria, które są wykorzystane podczas zażywania środków odurzających. Policjantka podkreślała ogromną rolę rodziców w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom młodzieży, uświadamiając słuchaczy, iż ryzykowne zachowania nastolatków i eksperymentowanie na tym etapie mogą doprowadzić do konsekwencji długotrwałych, nieodwracalnych, a czasem również zagrażających życiu. W trakcie spotkania obecni zapoznali się z materiałami poglądowymi, a także zadawali pytania dotyczące przedstawionych produktów. Wspomniano także o odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Na zakończenie spotkań wszyscy wysłuchali zagadnień związanych z działającą Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie omówiono zakres jej działania oraz  aplikacji „Moja Komenda”.