Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Burmistrz przekazał rękawice kevlarowe policjantom z Łasku

Służby pełnione przez policyjne patrole będą teraz bezpieczniejsze dla samych mundurowych. Łascy funkcjonariusze otrzymali bowiem nowe wyposażenie. Rękawice kevlarowe zostały przekazane przez Pana Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka. Przekazanie zakupionego przez władze gminy Łask sprzętu odbyło się 1 czerwca 2017 roku w gabinecie Pana Burmistrza.

Burmistrz miasta i gminy Łask, Gabriel Szkudlarek, na ręce komendanta przekazała komplety rękawic ochronnych z tworzywa kevlarowego. Rękawice te, które będą stanowić indywidualne wyposażenie funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową w znacznym stopniu poprawią warunki i bezpieczeństwo ich pracy.

Komendant Powiatowy Policji w Łasku, mł. insp. Piotr Bielewski, korzystając z okzji w imieniu policjantów podziękował burmistrzowi oraz wyraził wdzięczność za dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.