Policjanci z Łasku podsumowali 2017 rok - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Łasku podsumowali 2017 rok

W czwartek, 25 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano efekty pracy komendy w roku 2017. W spotkaniu oprócz kierownictwa łaskiej policji uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka oraz przedstawiciele władz miasta i władz samorządowych, a także innych służb mundurowych oraz instytucji z którymi na co dzień współpracują policjanci.

W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz gminy Łask, wójtowie gmin Widawa i Sędziejowice, panie sekretarz gmin Buczek i Wodzierady, reprezentujący Starostę  Łaskiego  - Pan Wojciech Sikora, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Łasku, kadra kierownicza oraz pracownicy i policjanci komendy. Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Łasku  mł. insp.  Piotr Bielewski, który przywitał obecnych na sali gości, a następnie przedstawił strukturę zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku i omówił wyniki oraz efekty pracy pionu kryminalnego osiągnięte w 2017 roku. W dalszej kolejności I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łasku mł. insp. Robert Krawczyk zaprezentował wyniki oraz poziom realizacji założeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa pionu prewencji i ruchu drogowego. Podczas spotkania poruszane były wszystkie aspekty pracy łaskiej policji.

Wśród ogólnej liczby przestępstw znaczną część stanowią przestępstwa kryminalne, które są dla społeczeństwa najbardziej uciążliwe. W 2017 roku przestępstw tych odnotowano 451, w roku 2016 natomiast było ich  379. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost wykrywalności tego rodzaju przestępstw w stosunku do roku ubiegłego na terenie powiatu wieluńskiego, która w 2017 roku wyniosła 68.9 %, a w 2016 roku była na poziomie 56,5%.

W 2017 roku odnotowano spadek liczby przestępstw w 7 wybranych kategoriach do których zaliczono kradzież rzeczy cudzej, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, rozboje, uszczerbek na zdrowiu, bójkę pobicie oraz kradzież samochodu. W tej kategorii w 2017 roku odnotowano ogółem 192 przestępstwa, z kolei w roku 2016 odnotowano ich 198 . Nastąpił nieznaczny wzrost wykrywalności tych przestępstw, która w 2017 roku wyniosła 37,8 %, a w 2016 roku była na poziomie 37,1%.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze gospodarczym nastąpił wzrost przestępstw  w 2017 roku, stwierdzono ich 356, z kolei w 2016 roku 68. Wskaźnik wykrywalności wyniósł w 2017 roku 93,3%.

W kategorii przestępstwa narkotykowe odnotowano wzrost tego rodzaju przestępczości. W 2017 roku policjanci odnotowali 125 przestępstwa, z kolei w 2016 roku było ich 25. Wykrywalność w tej kategorii wzrosła i wynosi 96%.

W odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w 2017 roku na drogach powiatu łaskiego odnotowano 31 wypadów drogowych (o 20 mniej niż w roku ubiegłym) w wyniku których śmierć poniosły 4 osoby (spadek o 8 ofiar), a 35 osób zostało rannych (21 mniej niż w 2016 r.).

Policjanci pionu prewencji w 2017 roku  interweniowali ponad 6,5 tysiąca razy. Były to zarówno interwencje w miejscu publicznym, jak i domowe.

Podczas odprawy nawiązano również do „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” podsumowując jej funkcjonowanie w 2017 roku. Przy pomocy tego interaktywnego narzędzia w 2017 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Łasku naniesiono 574 zgłoszenia, z czego 208 zostało potwierdzonych przez łaskich policjantów. Podkreślono również rolę dzielnicowego w aspekcie funkcjonowania programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz wspomniano o aplikacji „Moja Komenda”.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka podczas swojej oceny jednostki podkreślał zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych przez policjantów z łaskiej komendy oraz pogratulował osiągniętych w minionym roku wyników. Wyraził nadzieję, że w 2018 roku wyniki będą na podobnym poziomie bądź jeszcze lepsze.

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy złożyli policjantom gratulacje z tytułu osiągniętych w roku minionym wyników. W trakcie wystąpień nawiązano do do wzorowej dotychczasowej współpracy samorządów z kierownictwem komendy oraz policjantami. Odprawę podsumował Komendant Powiatowy Policji w Łasku, który podziękował za dobrą służbę wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom naszej jednostki oraz podkreślił dobrą współpracę na linii samorządów, prokuratury i innych służb mundurowych.