UWAGA NA OSZUSTÓW! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

UWAGA NA OSZUSTÓW!

MIESZKAŃCY – POLICJA APELUJE! Przestrzegamy wszystkich mieszkańców powiatu łaskiego, a zwłaszcza osoby starsze i samotne, przed nieuczciwymi akwizytorami, handlowcami, osobami podającymi się za hydraulików, elektryków itp., którzy próbują się dostać do Waszych mieszkań i domów pod różnym pretekstem, aby dokonać kradzieży pieniędzy i kosztowności.

Wykorzystując łatwowierność osób starszych oszuści podszywają się również pod wnuczka lub innego członka rodziny, chcąc wyłudzić duże kwoty pieniędzy, często oszczędzanych przez całe życie. Mając na względzie bezpieczeństwo Wasze i Waszego mienia przedstawiamy przykłady działania złodziei i oszustów oraz możliwości przeciwstawienia się im.

1. Fałszywi hydraulicy
Osoby podające się za hydraulików, elektryków lub innych przedstawicieli administracji i zarządców obiektów, którzy nie okazując dokumentów potwierdzających ich tożsamość informują właściciela o obowiązku wykonania naprawy, sprawdzenia instalacji, kontroli urządzenia. Po wyrażeniu zgody właściciela na wykonanie naprawy lub sprawdzenia, angażują go do pomocy, odwracając jego uwagę i usypiając czujność. W tym czasie do domu wchodzi wspólnik przestępcy, który plądruje mieszkanie w poszukiwaniu pieniędzy i kosztowności.


2. Akwizytorzy, handlowcy i znachorzy
Wchodzą do domów i mieszkań, pod pretekstem okazyjnej sprzedaży różnego rodzaju sprzętów, pościeli, koców lub chęci udzielenia pomocy przy leczeniu schorzeń. Będąc w domu dokładnie obserwują, gdzie właściciel przetrzymuje pieniądze, którymi płaci za kupiony towar lub wykonaną usługę. Zdarza się, że proszą o rozmienienie niewielkiej kwoty pieniędzy. Kiedy domownik zdradzi miejsce przetrzymywania oszczędności złodzieje odwracają jego uwagę tak, aby mógł je zabrać wspólnik lub w przypadkach kiedy czują się bezpiecznie zabierają je na oczach pokrzywdzonego, znachorzy już w wejściu „ dostrzegają „ bardzo poważną chorobę lub negatywna aurę.


3. Metoda „ Na wnuczka”.
Oszuści telefonicznie nawiązują kontakt z osobami starszymi przedstawiając się jako wnuczek lub członek rodziny. Umiejętnie manipulując rozmowę wyciągają informacje na temat prawdziwych członków rodzin, a następnie wmawiają starszej osobie, że rozmawiają właśnie z wnukiem, bratem, siostrzeńcem, kuzynem. Zmianę barwy głosu tłumaczą często złym działaniem sieci telefonicznej lub po prostu chorobą gardła. W rozmowie informują, że znaleźli się w trudnej sytuacji np. pobyt w szpitalu, w areszcie, nieprzewidziane zdarzenie losowe, przez co koniecznie potrzebują większej sumy pieniędzy, którą oddadzą zaraz po wyjściu z opresji. Z uwagi na fakt, że sami nie mogą się zgłosić po odbiór pieniędzy twierdzą, iż zrobi to bliski kolega, który też chce mu pomóc. Naiwne osoby przekazują takim oszustom duże sumy pieniędzy nie upewniając się co do prawdziwości całej historii. Często oszuści oddają słuchawkę „ policjantowi „, który potwierdza ich wersję.

Co robić by nie paść ofiarą złodzieja lub oszusta?

Chociaż wszyscy jesteśmy narażeni na przestępcze działanie nieuczciwych ludzi to jednak są sposoby aby się przed nimi bronić. Przede wszystkim:

  1. Nigdy nie wpuszczajcie do domu i na podwórze osób, których nie znacie.
  2. Jeśli będzie to konieczne wylegitymujcie osobę, która do Was przychodzi. Niech okaże dowód tożsamości, legitymację, zezwolenie na wykonanie działania, o którym mówi.
  3. Nie udzielajcie niepotrzebnie nikomu informacji na swój temat oraz sytuacji w jakiej się znajdujecie ( np. że jesteście sami w domu lub że w ostatnich dniach pobieraliście świadczenie emerytalne). W przypadku nieoczekiwanej wizyty lub telefonu warto wspomnieć na przykład, że w domu są też inne osoby.
  4. Nigdy nie należy wskazywać gdzie są przetrzymywane pieniądze i kosztowności.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast nawiązać kontakt telefoniczny z członkami najbliższej rodziny lub sąsiadami aby oni pomogli upewnić się co do zamiarów przybysza.
  6. Nie podpisujcie umów bez ich przeczytania i zrozumienia. Przed zawarciem umowy najlepiej wcześniej to z kimś skonsultować. Żadnej umowy nie trzeba podpisywać natychmiast, każdy ma dowolny czas na podjęcie decyzji.
  7.  W przypadku telefonu od wnuczka proszącego o natychmiastową pomoc finansową po zakończeniu rozmowy należyoddzwonić do niego lub osoby jemu najbliższej celem potwierdzenia jego prośby.
  8. Numery telefonów do najbliższych, osób zaufanych i instytucji świadczących natychmiastową pomoc (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna) miejcie zawsze pod ręką.
  9. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości, zamiaru lub dokonania przestępczego działania natychmiast dzwońcie na numer alarmowy Policji i szczegółowo poinformujcie co się wydarzyło.
  10. Zachowajcie margines zaufania do nieznajomych, nie bądźcie naiwni i nie bierzcie wszystkiego co powiedzą za pewnik.

Uważna lektura ulotki oraz przestrzeganie powyżej opisanych 10-ciu zasad może okazać się niezwykle przydatne w przypadku, gdy przestępca obierze sobie kogokolwiek z Was za „cel”. Warto też porozmawiać z innymi na ten temat i przestrzec znajomych, którzy nie otrzymali takiej informacji.