Informacje

Uczniowie szkół średnich rywalizowali w policyjnym konkursie powiatowym

W poniedziałek, 18 marca 2019 roku w Zespole Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie, młodzież szkół średnich z terenu miasta i powiatu przystąpiła do eliminacji powiatowych „Turnieju dla szkół średnich woj. łódzkiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi". Konkurencje były zbliżone do pierwszego etapu rekrutacji do służby w Policji. Zwycięska drużyna z "mundurówki" będzie reprezentować powiat łaski w finale konkursu 11 kwietnia 2019 roku w Łodzi. Gratulujemy!

Tego dnia uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz sprawność fizyczną, a przede wszystkim zobaczyć jak wygląda weryfikacja kandydatów do służby w Policji.Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja, w skład której wchodzili m.in. funkcjonariusze łaskiej policji na czele z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Łasku mł. insp. Robertem Krawczykiem. Do konkursu przystąpili uczniowie z czterech szkół. Każda drużyna składała się z czterech zawodników, dwóch dziewcząt i dwóch chłopców.

O godzinie 9.00 młodzież przystąpiła do pierwszego teoretycznego etapu. Był to test wiedzy, sprawdzający znajomość Ustawy o Policji oraz wiedzę o społeczeństwie. Test zawierał 30 pytań, czas na podanie odpowiedzi to 30 minut. Drugim etapem był test sprawności fizycznej, wzorowany na torze przeszkód jaki obowiązuje podczas rekrutacji do służby w Policji.

W konkurencjach najlepiej wypadła czteroosobowa drużyna "Mundurówki". Zwycięzcy otrzymali puchar ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Łasku.

Po podliczeniu punktacji startujące drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce – drużyna z  Zespołu Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie

II miejsce – drużyna z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku - Kolumnie

III miejsce – drużyna z  I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku

IV miejsce - drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

Na koniec Komendant oraz Starosta podziękowali uczniom oraz ich opiekunom.Gratulując zwycięzcom zaznaczyli, że być może wśród nich znajdą się przyszli kandydaci do służby w Policji.

Drużyna z Ostrowa przystąpi do finału wojewódzkiego.

Gratulujemy, życząc powodzenia na szczeblu wojewódzkim!