Obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2019 roku odbyły się uroczystości upamiętniające Rocznicę Zbrodni Katyńskiej, których inicjatorem byli Burmistrz Łasku oraz przewodniczący Rady Miejskiej. Pod tablicą upamiętniającą pomordowanych przez NKWD w Katyniu i innych miejscach straceń znajdującą się na cmentarzu w Łasku, delegacja policjantów na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Łasku mł.insp. Piotrem Bielewskim złożyła biało - czerwone wiązanki kwiatów. Komendant wraz z Burmistrzem złożyli też kwiaty pod tablicą pamiątkową nowo powstałej "Alei Dębów Pamięci"oddając hołd bohaterom.

13 kwietnia 2019 r. przypadła 79. rocznica Zbrodni Katyńskiej. O godz. 9:00 na łaskim cmentarzu przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, parlamentarzystów, związków kombatanckich, wojska, policji, straży pożarnej, szkół oraz mieszkańcy powiatu uczcili pamięć rozstrzelanych wiosną 1940 roku ponad 21 tysięcy obywateli polskich, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska polskiego i policji. Po okolicznościowych przemówieniach i modlitwie wszystkie obecne na uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą Polaków poległych na Wschodzie. 

Po zakończonych uroczystościach Komendant Powiatowy Policji w Łasku mł. insp. Piotr Bielewski wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Prewencji nadkom. Jarosławem Wielgusem oraz Burmistrzem Łasku Panem Gabrielem Szkudlarkiem udali się na "Aleję Dębów Pamięci", gdzie pod pamiątkową tablicą złożyli kwiaty i oddali hołd bohaterom.