Kolejni funkcjonariusze w szeregach łaskiej policji - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Kolejni funkcjonariusze w szeregach łaskiej policji

We wtorek, 28 maja 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Rotę ślubowania złożyło dwóch posterunkowych, którzy zasilą szeregi łaskiej policji.

Uroczystą przysięgę w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego złożyło 56 nowo przyjętych policjantów (12 kobiet i 44 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 21 maja tego roku. Wśród nich było dwóch nowych posterunkowych z łaskiej komendy.

,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wręczając nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe powitał ich w szeregach policji, życząc sukcesów w rozpoczętej służbie. Zwrócił się także do ich rodzin, prosząc o  wyrozumiałość i wsparcie najbliższych w tej niełatwej służbie. Już wkrótce adepci policyjni podejmą szkolenie w ramach kursu podstawowego. Po 6 miesiącach nauki i pozytywnym zakończeniu kursu powrócą do macierzystej jednostki i rozpoczną okres adaptacji zawodowej.  

Było to kolejne przyjęcie nowych mundurowych w 2019 roku. W roku 2019 zaplanowano przyjęcia w następujących terminach: 16 lipca, 12 września, 7 listopada i 30 grudnia.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.