Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to odpowiedź na potrzebę zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców kraju. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa to odpowiedź na potrzebę zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców kraju. Ta podstawowa potrzeba każdego człowieka ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Poza informacjami o skali i rodzaju zagrożeń pochodzących od instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, istotnym i niezbędnym elementem jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie oczekiwań społecznych w tym zakresie.

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnemu zarządzaniu zasobami kadrowo-sprzętowymi służb.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

  • Bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp;

  • W trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu

  1. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Nawiązując do przeprowadzanych w pierwszej połowie roku spotkań, poświęconych poznaniu oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa, które odbyły się również w naszym powiecie, wdrożony został już pilotaż krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Do końca miesiąca sierpnia, w celu poznania funkcjonalności przygotowanych rozwiązań informatycznych, pilotaż będą prowadzić trzy województwa: podlaskie, pomorskie i stołeczne. Na podstawie doświadczeń z tych województw, zostaną wprowadzone ulepszenia i poprawki, które uczynią to narzędzie bardzie funkcjonalne i spełniające oczekiwania wszystkich użytkowników.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa