Informacje

O bezpieczeństwie z przedszkolakami w ramach Road Safety Days

O aspektach bezpiecznego poruszania się po drodze rozmawiali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łasku w czasie spotkania z przedszkolakami Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku. Działania mundurowych wpisują się w akcję pod nazwą „ROAD SAFETY DAYS” w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Trwa akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS (16-22 września 2020 r.). Policjanci ruchu drogowego i prewencji na terenie całej Europy, a także w Polsce w tych dniach prowadzą szereg działań prewencyjno - edukacyjnych. Głównym celem jest edukowanie i promowanie bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszenie ilości ofiar śmiertelnych na drogach. Jedną z grup, do której skierowana jest akcja są dzieci oraz młodzież szkolna, która niedawno rozpoczęła rok szkolny i jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego poruszają się drogami. Dlatego akcja dobrze wpisuje się w spotkania policjantów profilaktyków z uczniami szkół. Powrót uczniów do szkół, pozwolił także na to, aby policjanci wrócili do  prowadzenia działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. To bardzo ważne, aby już od najmłodszych lat uczyć dzieci  bezpiecznych zachwiań nie tylko na  drodze ale  także w codziennym życiu. Do jednego z takich spotkań doszło w piątek, 18 września 2020 r., w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łasku, gdzie policyjni profilaktycy rozmawiali o konieczności noszenia elementów odblaskowych i prawidłowym poruszaniu się pieszych i rowerzystów po drogach. Najmłodsi nie tylko słuchali cennych rad od policjantów, ale również chętnie odpowiadali na zadawane przez mundurowych pytania związane z ich bezpieczeństwiem na drodze. Nagrodą dla przedszkolaków były przywieszki i opaski odblaskowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łasku.