Bezpieczna droga do szkoły z policjantami z Łasku - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły z policjantami z Łasku

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po beztroskim wypoczynku, dla dzieci i młodzieży nadszedł czas wytężonej nauki. W tym czasie policjanci z Łasku w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo najmłodszych prowadząc akcję "Bezpieczna droga do szkoły". Mundurowi kontrolowali okolice szkół i przejść dla pieszych oraz spotykali się z dziećmi, aby nauczyć ich zasad prawidłowego poruszania się po drogach.

Policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły” w tym roku odbywały się w dwóch terminach: 1–2 września, a po weekendzie 5–9 września. Jak zawsze ich celem było czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej.

Od początku września droga do szkoły i z powrotem będzie stałym elementem w życiu dziecka, aż do następnych wakacji. Zatem droga ta powinna być bezpieczna. O to dbają policjanci, nauczyciele i rodzice. Działania policjantów polegają na uczeniu najmłodszych, jak powinni się zachowywać w drodze do i ze szkoły. Na zajęciach stróże prawa uczyli najmłodszych prawidłowego przekraczania jezdni lub poruszania się po niej w przypadku braku chodnika.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, przez pierwsze kilkanaście dni nowego roku szkolnego policjanci zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów drogowych w rejonie szkół i placówek oświatowych, zarówno przez kierujących jak i pieszych. Działania te miały na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach. Kierowcy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności, bo dzieci po wakacjach mają często rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” jest zapraszanie policjantów na spotkania z rodzicami oraz na lekcje z dziećmi. Zajęcia z policjantem są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest wiedza funkcjonariuszy z „drogówki”, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły.

Policjanci z Łasku podczas pierwszych tygodni września spotkali się między innymi z dziećmi ze szkół podstawowych w Wiewiórczynie, Zalesiu, Sędziejowicach, Łopatkach, SP Nr 1 w Łasku, SP Nr 5, a także z przedszkolakami w Kolumnie. W następnych tygodniach również będą odwiedzać dzieci i młodzież, żeby przybliżyć najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drogach.

Podczas spotkań z nauczycielami oraz dyrektorami odwiedzanych szkół funkcjonariusze przedstawiają nowe narzędzie interaktywne, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która już wkrótce zostanie uruchomiona w województwie łódzkim. Policjanci zachęcają do korzystania oraz omawiają zasady działania mapy.

 

  • Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie
  • SP Nr 5
  • Spotkanie w Sędziejowicach
  • Policjantka na spotkaniu w Sędziejowicach
  • Policjantka na spotkaniu w Sędziejowicach