Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Mobilny Punkt Informacyjny Krajowej Mapy Zagrożeń w Łasku

22 września 2016 r. na Placu 11 listopada w Łasku uruchomiony został Mobilny Punkt Informacyjny. Był to kolejny etap kampanii promocyjnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa prowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Łasku.

Funkcjonariusze naszej komendy wspólnie z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wyjaśniali mieszkańcom obsługę „Map zagrożeń” oraz udzielali instruktażu w zakresie indywidualnego korzystania z tego interaktywnego narzędzia. Każdy zainteresowany mógł sprawdzić, w jaki sposób można dokonać zgłoszenia o potencjalnym zagrożeniu występującym  na określonym terenie. Przygotowano również ulotki i materiały promocyjne, które zostały rozpowszechnione przez dzielnicowych. Podczas indywidualnych rozmów z mieszkańcami funkcjonariusze wyjaśniali założenia programu dot. Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa oraz omawiali zasady korzystanie z tej aplikacji.