Rekrutacja do Policji KPP Łask. - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do Policji KPP Łask.

Komenda Powiatowa Policji w Łasku prowadzi akcję informacyjną dla kandydatów do służby w jednostkach Policji.

Każdy kto chce uzyskać informacje na temat rekrutacji, warunków zatrudnienia, a także złożyć dokumenty do służby w Policji w dniu 13 października  w godz.10:00-12:00, będzie mógł przyjść do Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 4,  oraz w dniu 18 października w godz. 10:00- 12:00  do Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku przy ul. Objazdowej 4. 

Chętnie zobaczymy wszystkich, którzy są zainteresowani przyjęciem do służby w Policji, chcących uzyskać informacje na temat procedury rekrutacyjnej.Obecnie proces rekrutacji składa się z następujących etapów: złożenia stosownych dokumentów o przyjęcie do służby w Policji, etapu szkolnego, który obejmuje test wiedzy i test sprawności fizycznej, etapu testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej, etapu postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz komisji lekarskiej. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać od funkcjonariuszy Policji podczas trwania akcji informacyjnej w w/w terminach.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

 • nie karany i korzystający z pełni praw publicznych 

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie  

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany  stosunek do służby wojskowej.

KOMPLET DOKUMENTÓW WYMAGANY DO ZŁOŻENIA :

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i C (do pobrania w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku  lub na stronie www.policja.pl/rekrutacja)

 • odręcznie napisany życiorys,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  książeczka wojskowa (mężczyźni).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łasku www.lask.policja.gov.pl lub Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

 • w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy
  ul. Lutomierskiej 108/112    91-048 Łódź, pod numerami tel. 0-42 665 – 13 – 65 ; 665 – 13 – 69;
  e-mail: sekcjadoboru@lodzka.policja.gov.pl

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432).

Interesuje was praca w łódzkiej policji? W tym roku czekają nas jeszcze dwa nabory, podczas których macie szansę zasilić szeregi tej formacji.

 
 
 

Pierwszy 7 listopada 2016 r. (przyjętych ma być 105 osób). Kolejny dzień rekrutacji zaplanowany jest na 29 grudnia 2016 r. (limit przyjęć to 85 osób). Poszukiwani będą policjanci do pracy w komendach na terenie województwa łódzkiego.