Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne spotkanie informacyjne w sprawie naboru do Policji

Przedstawicielki łaskiej komendy w ramach akcji informacyjnej promującej zawód policjanta przeprowadziły spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku. Uczestnicy spotkania mogli uzyskać informacje dotyczące obowiązującej procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez policjantów we wtorek, 18 października 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku z myślą o osobach, które chcą związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Przedstawicielki komendy przedstawiły kryteria przyjęcia kandydatów do policji, opowiedziały o kilkuetapowych egzaminach, warunkach zatrudnienia, przyszłej płacy i możliwościach kariery zawodowej. Zachęcając osoby, stające przed życiowym dylematem dotyczącym wybrania ścieżki kariery zawodowej panie podkreślały korzyści wynikające z podjęcia służby w policji, która cieszy się dużym prestiżem oraz zapewnia coraz lepsze zarobki i warunki socjalne. Każdy zainteresowany mógł uzyskać na miejscu szczegółowe informacje.