Ślubowanie nowego policjanta - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Ślubowanie nowego policjanta

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składa każdy przyjmowany do służby funkcjonariusz. 10 listopada 2016 r. odbyło się ślubowanie nowego policjanta, który zasili szeregi łaskiej jednostki.

Dziś, około godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku odbyło się uroczyste ślubowanie policjanta nowo przyjętego do służby. Młody funkcjonariusz, gotowy podjąć trudy codziennej służby, wypowiedział słowa przysięgi: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Ślubowanie odebrał Komendant Powiatowy Policji w Łasku mł. insp. Piotr Bielewski, który pogratulował nowo przyjętemu policjantowi i życzył mu wielu sukcesów zawodowych podczas szkolenia i służby. Nowy funkcjonariusz złożył ślubowanie w obecności Zastępcy Komendanta  oraz kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Już w najbliższym czasie odbędzie on szkolenie zawodowe, które przygotuje go do służby w Policji. Po przeszkoleniu funkcjonariusz wróci i zasili szeregi łaskiej jednostki.