Policyjne spotkania w przedszkolach i szkołach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne spotkania w przedszkolach i szkołach

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to najważniejsza wartość dla wszystkich rodziców, opiekunów, ale także dla policji. Łascy funkcjonariusze nieustannie kontynuują spotkania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa. Policjanci odwiedzają przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, a także młodzież szkół średnich z terenu powiatu łaskiego.

Policjanci z Łasku przez cały rok spotykają się z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta i powiatu. Tematyka spotkań jest różnorodna, dostosowana do wieku dzieci, a także sytuacji. Wśród poruszanych tematów można znaleźć m.in.: cyberprzemoc, kontakty z osobami nieznajomymi, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także odpowiedzialność osób nieletnich za negatywne zachowania.

W ostatnich tygodniach policjanci Zespołu do Spraw Nieletnich, dzielnicowi, rzecznik prasowy a także policjantka zajmująca się zagadnieniami profilaktyki społecznej odwiedzali uczniów wielu poszczególnych szkół dzieląc się z nimi zagadnieniami związanymi przede wszystkim z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.  Pogadanek o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, a także odpowiedzialności za negatywne zachowania wysłuchali między innymi uczniowie klas I Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach oraz mieszkańcy szkolnego internatu, młodzież klasy III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku, czy gimnazjaliści z Kwiatkowic.

Z kolei dzielnicowy z terenu gminy  Wodzierady wspierany przez policjantów z Zespołu do Spraw Nieletnich, w ramach programu "Dzielnicowy Bliżej Nas" odwiedził przedszkolaków z Kwiatkowic i uczył, jak być bezpiecznym w różnych sytuacjach. W czasie spotkania z dziećmi rozdał też elementy odblaskowe i zwracając uwagę na konieczność noszenia odblasków przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Policjantki odpowiadając na zaproszenie Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marzeninie, w ramach szkolnego programu "Bezpiecznie zawsze i wszędzie" spotkały się z uczniami klas 0-VI. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Panie przypomniały najmłodszym podstawowe zasady poruszania w sposób bezpieczny na drodze, a także jak ważne jest używanie kamizelek oraz elementów odblaskowych. Wszyscy uczniowie otrzymali opaski odblaskowe, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Łasku. Identyczne spotkanie zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej w Kolumnie. Tam policjantki spotkały się z uczniami klas 0-III. Omówiły najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa w drodze do szkoły.

 

 

 

  • Dzielnicowy z przedszkolakami z Kwiatkowic
  • Dzielnicowy z przedszkolakami z Kwiatkowic
  • Policjantki z uczniami Szkoły Podstawowej w Marzeninie
  • Policjantka rozmawia o bezpieczeństwie z uczniami z Marzenina
  • Spotkanie policjantek w Szkole Podstawowej w Kolumnie
  • Spotkanie policjantek w Szkole Podstawowej w Kolumnie