Bądź widoczny! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bądź widoczny!

Przypominamy o obowiązku noszenia odblasków. Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

Przestrogą niech będzie fakt, iż pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Obowiązek noszenia odblasków przez pieszych wszedł w życie 31 sierpnia 2014 roku, i choć obowiązuje już ponad dwa lata, nie każdy pieszy o nim pamięta i stosuje w praktyce. W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Elementów odblaskowych można używać w różny sposób. Można je doczepić do ubrania, założyć opaskę bądź kamizelkę. Ważne jest natomiast ich umiejscowienie, aby były dobrze widoczne dla kierujących pojazdami. Odblaski powinny być umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców.

Przypominamy również o najważniejszych przepisach dotyczących ruchu rowerów:

- kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

- dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

- kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (wyjątkowo dopuszcza się jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego )

  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

  • czepiania się pojazdów.

- korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem

  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów

  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

- kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

- kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych , jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.