Informacje

"Z cyberprzemocą mi nie do twarzy"- debata z młodzieżą gimnazjalną

Komendant Powiatowy Policji w Łasku, mając na uwagę bezpieczeństwo młodzieży korzystającej z Internetu, wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia debaty o cyberprzestępczości oraz cyberprzemocy wśród uczniów gimnazjum. Dzięki pomocy dyrekcji Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łasku oraz pani pedagog zorganizowano debatę z młodzieżą pod hasłem "Z cyberprzemocą mi nie do twarzy".

Oprócz uczniów gimnazjum, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Dyrektor Poradni Psychologicznej w Łasku, a także dyrektorzy i pedagodzy ze szkół gimnazjalnych z Łasku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku. Na debacie nie mogło zabraknąć organizatorów: I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łasku mł. insp. Zbigniewa Polka oraz Pani Dyrektor Ewy Ołownia.

Po przywitaniu gości przez moderatorów debaty głos zabrali: p. Ewa Ołownia i mł. insp. Zbigniew Polek, zwracając uwagę na powagę tematu debaty oraz konieczność podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie. W zagadnienia cyberprzemocy wprowadziła zebranych sierż. Patrycja Ligner, a mł. asp. Szymon Łubisz zaprezentował dwa filmy, będące podstawą do przeprowadzenia późniejszej dyskusji z młodzieżą. Wnioski z debaty wygłosiła uczennica klasy III D- Adrianna Krakowiak.

Pedagog szkolny pani Katarzyna Mazur przybliżyła zgromadzonym gościom formalne działania, które podejmowane są przez szkołę  w przypadku wystąpienia zjawiska cyberprzemocy. Ogłosiła również konkurs na pracę promującą bezpieczne zachowanie w sieci.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na terenie szkoły 7 lutego 2017 r. – podczas Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu.