Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" na drogach powiatu łaskiego

Policjanci z Łasku rozpoczęli akcję pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Podejmowane przez funkcjonariuszy działania mają na celu ochronę pieszych i rowerzystów. Jednodniowa akcja rozpoczęła się od wczesnych godzin rannych.

Patrole policji podczas trwania akcji będą zwracać szczególną uwagę, m.in. na kierowców, którzy nie ustępują pierwszeństwa pieszym, na parkowanie pojazdów w sposób utrudniający poruszanie się pieszych, a także na przechodzenie przez jezdnię w miejscach zabronionych i poruszanie się pieszych nieprawidłową stroną drogi. Ważnym aspektem działań będzie także zwracanie uwagi na to, czy piesi, poruszający się po drodze poza obszarem zabudowanym są wyposażeni w elementy odblaskowe.

W takich zmiennych warunkach pogodowych, jakie mamy obecnie, wskazane jest noszenie elementów odblaskowych również w obszarze zabudowanym. Dzięki temu podnosimy poziom bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu. Pieszy czy rowerzysta posiadając na sobie odblaski jest widoczny dla kierujących pojazdami nawet z odległości większej niż 150 metrów. Właściwa widoczność pieszego daje szansę kierowcy na jego odpowiednio wczesne zauważanie, a tym samym na uniknięcie wypadku.

Przy złych warunkach atmosferycznych, podczas opadów deszczu, śniegu czy mgłach warto nosić odblaski nie tylko kiedy robi się ciemno, ale przez całą dobę. Dajmy sobie szansę na dotarcie bezpiecznie do celu. Bądźmy widoczni dla innych!