Zespół dzielnicowych KPP w Łasku - PREWENCJA - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Zespół dzielnicowych KPP w Łasku

Zespół Dzielnicowych to komórka organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Łasku, w której służbę pełni czterech dzielnicowych - od 1 października 2017 r. 5 dzielnicowych. Obsługują oni teren miasta i gminy Łask oraz gmin: Buczek i Wodzierady.
 
Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych.

Dzielnicowy jest zobowiązany podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie.

 

 

 

DZIELNICOWI I ICH REJONY W SŁUŻBIE:

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służb przez dzielnicowych.

W przypadklu trudności nawiązania kontaktu telefonicznego z dzielnicowym

proszę kontaktowac się za pośrednictwem

Sekretariatu Wydziału Prewencji

Telefon :  47 84 542 88

 

Informacje bieżące należy zgłaszać za pośrednictwem Dyżurnego KPP Łask

 pod nr tel: 47 84 542 11 lub 47 84 542 64

Numer alarmowy – 997 / 112

 

ŁASK - REJON I

sierż. szt. Mariusz Majak

                                 

telefon kontaktowy 47 84 542 17

telefon służbowy 516 432 597

e-mail: dzielnicowy.lask1@lask.ld.policja.gov.pl

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Budynek administracji Osiedla Sobieskiego

98-100 Łask, ul. Jana Pawła II 6

wtorek godz. 14.00 - 15.00

tel. 516 432 597

                             

Obejmuje teren miasta Łask, ulice:  

1 – go Maja, 9 – go  Maja - nr parzyste, Andersa Generała, Bogusa, Broniewskiego, Czarneckiego, Dzika, Górna - nr nieparzyste, Jana Pawła II, Karpińskiego, Kasprowicza, Kilińskiego od nr 26 i 37, Kolejowa, Kononowicza, Kosynierów,  Kwirama, Lutomierska, Łaskiego Jana, Łąkowa, Matejki Jana, Mickiewicza, Narutowicza od nr 5 i 20, Okrzei, Polna, Południowa, Północna, Prostokątna, Prusa, Pułaskiego, Rodziny Bujnowskich, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna, Os.Sobieskiego, Tylna, Utrata, Widawska, Wiejska, Wiosenna, Wróblewskiego, Zachodnia,  Żeromskiego od nr 31a i 60

 

Działania priorytetowe w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z analizy przeprowadzonej przez dzielnicowego na podstawie zgłaszanych telefonicznie przez społeczeństwo zagrożeń wynika, że w miejscowości Łask w pobliżu sklepu spożywczego przy ul. Jana Pawła 7 dochodzi często do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz żebractwem. Do największej liczby wykroczeń tego typu według mieszkańców dochodzi w godzinach popołudniowych i nocnych. Informację powyższe potwierdzono podczas rozmów przeprowadzonych w czasie obchodu rejonu służbowego oraz zdiagnozowano zagrożenie na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa.

Zakładany cel osiągnięcia:

Znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wykroczeń związanych z żebractwem, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, oraz brak wpływu do dzielnicowego skarg z rejonu dotyczących w/w zagrożenia oraz brak informacji na ten temat na KMZB. Niedopuszczenie do popełnienia przestępstw i wykroczeń w powyższym rejonie.

Proponowane działania:

 • W trakcie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami powyższej miejscowości informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń oraz profilaktyka w rejonie dotycząca udzielania informacji o szkodliwości działania alkoholu i konsekwencjach popełniania wykroczeń opisanych powyżej ( lipiec- wrzesień).
 • W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności ul. Jana Pawła II w m. Łask i egzekwowanie ustanowionego prawa ( przez cały okres obowiązywania planu).
 • Uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych (termin do 30.07.2020 r.).
 • Zwiększenie liczby patroli i kontroli w rejonie sklepu wielkopowierzchniowego „Biedronka”, oraz sklepu monopolowego ul. Jana Pawła 6 ( przez cały okres obowiązywania planu).

Podmioty współpracujące:

 • Współpraca z Urzędem Miasta w Łasku poprzez organizowanie wspólnych kampanii informujących o niebezpieczeństwach związanych z nadużywaniem alkoholu.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w m. Łask. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzanie akcji informacyjnej.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku- bieżąca wymiana informacji w ramach przeciwdziałania występowania zjawiska żebractwa.

Sposób przekazywania mieszkańcom rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • W ramach obchodu rejonu służbowego propagowanie informacji wśród społeczności lokalnej w rejonie występowania zagrożeń, organizowanie spotkań oraz debaty dotyczącej zdiagnozowanego zagrożenia.
 • umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łasku.

 

ŁASK, KOLUMNA - REJON II

asp. ŁUKASZ GĘBAROWSKI               

 

telefon kontaktowy 47 84 542 14

 

telefon służbowy 690 115 320

e-mail: dzielnicowy.lask2@lask.ld.policja.gov.pl

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Budynek przychodni, pokój nr 10

98-100, Plac Szarych Szeregów 8

środa 13.00 - 14.00

tel. 690 115 320

teren Łasku - Kolumny, ulice:

3 – go Maja, Akacjowa, Bazarowa, Bliska, Błękitna, Boczna, Bracka, Brzeźna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Dolna, Gdańska, Grabowa, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Iglasta, Jagiełły, Jagodowa, Jaśminowa, Jawornickiego, Kalinowa, Katowicka, Kasztanowa, Klonowa, Kolonijna, Komuny Paryskiej, Kopernika, Krakowska, Krasickiego, Kresowa, Krótka, Ks. Malinowskiego, Kwiatowa, Leśna, Leśników Polskich, Letnia, Lipowa, Lubelska, Ludowa, Łanowa, Łączna, Łódzka, Malwowa, Miła, Miodowa, Modrzewiowa, Mokra, Narodowa, Niska, Nowa, Nowobracka, Obwodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Ostatnia, Piaskowa, Piekarnicza, Piękna, Piotrkowska, Pl. Szarych Szeregów, Pl. Gwiaździsty, Plażowa, Pogodna, Powstańców Styczniowych, Prosta, Przedwiośnie, Rolnicza, Różana, Sadowa, Sandomierska, Sejmowa, Skromna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Swojska, Szweycerów, Szyszkowa, Śląska, Światowida, Świerkowa, Torowa, Toruńska, Traugutta, Tuwima, Wakacyjna, Wczasowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wysoka, Wyspiańskiego, Zakopiańska, Zagajnikowa.

 

Działania priorytetowe w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z analizy przeprowadzonej przez dzielnicowego na podstawie zgłaszanych przez społeczeństwo zagrożeń wynika, że w rejonie ulicy Piotrkowskiej i Lubelskiej w Łasku Kolumnie dochodzi często do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu jak również związanych z tym zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz ciszy nocnej. Najczęściej mieszkańcy ulicy Piotrkowskiej, Wileńskiej oraz Lubelskiej uskarżają się na tego typu incydenty w godzinach popołudniowych i wieczornych tj na zmianie II i III, jednakże jak wynika z rejestru SWD zdarzenia takie odnotowywane były również na zmianie I.

Zakładany cel osiągnięcia:

Ograniczenie ilości wkroczeń związanych z zakłóceniami ładu i porządku publicznego jak również spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Plan będzie zrealizowany w przypadku, kiedy od społeczeństwa przestaną wpływać lub w znacznym stopniu ograniczą się wpływy informacji oraz zmniejszy się liczba zgłoszeń interwencji w związku ze zdarzeniami wyczerpującymi znamiona wykroczenia z art 51 kw, 140, 141 i 145 kw oraz art 43' ust 1 UWTPA.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 • W trakcie spotkań Rady Osiedla Łask Kolumna informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, jak również informowanie o sposobach powiadamiania Policji i toku postępowania w przypadku zgłoszenia wykroczenia do 30.08.2020 r.
 • W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj najbliższa okolica sklepu monopolowego przy ulicy Piotrkowskiej oraz Lubelskiej jak również działania represyjne na sprawcach wykroczeń z w/w kategorii (przez cały czas obowiązywania planu).
 • Skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do OPI KPP Łask do dnia 30.08.2020 r.
 • Uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych do 30.08.2020 r.
 • Skierowanie pism informujących o obowiązkach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do właścicieli sklepów posiadających koncesję na sprzedaż alkoholu na terenie Łasku Kolumny - do dnia 30.08.2020 r.

Podmiotami współpracującymi są:

 • Pracownicy i właściciele sklepów monopolowych – wspólne działania zapobiegające szerzeniu się w społeczeństwie zjawiska alkoholizmu polegające na restrykcyjnym przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Rada Osiedla Łask Kolumna, organizowanie wspólnych kampanii informujących o szkodliwości działania alkoholu i skutkach jego nadużywania.

Sposób przekazywania mieszkańcom rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • Informacje przekazywane podczas spotkania w Radzie Osiedla społeczności lokalnej w trakcie prowadzonych konsultacji i debat.

 • W ramach dyżuru w Ośrodku Zdrowia w Łasku Kolumnie propagowanie informacji wśród społeczności lokalnej.

 • Umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łasku.

 • Informowanie o możliwości zaznaczenia istniejących nieprawidłowości na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

 

GMINA ŁASK, GMINA WODZIERADY - REJON III

asp.  BARTOSZ FELCENLOBEN                                            

telefon kontaktowy 47 84 542 17

telefon służbowy 516 432 683

e-mail: dzielnicowy.lask3@lask.ld.policja.gov.pl

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Urząd Gminy Wodzierady

98-105 Wodzierady 24

piątek godz. 11.00 - 12.00

tel. 516 432 683

 

Obejmuje teren GMINY ŁASK, miejscowości:

Anielin, Bałucz, Borszewice (Cmentarne, Kościelne, Kolejowe), Budy Stryjewskie, Grabina, Jabłonki, Karszew, Krzucz, Kolonia  Bałucz, Kopyść, Młynisko, Rembów, Remiszew, Stryje Paskowe, Stryje Księże, Ulejów, Wiewiórczyn, Wesółka, Wincentów, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, Wronowice, Wronowice Osiedle, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Skrejnia.

oraz teren GMINY WODZIERADY, miejscowości:

Alfonsów, Apolonia, Babiniec, Chorzeszów, Czarnysz, Dobków, Dobruchów, Elodia, Hipolitów, Jesionna, Józefów, Julianów, Kiki, Kwiatkowice (Las, Kolonia, Poduchowna), Leśnica (Kolonia, Szkolna, Podrzeczna, Górna), Ludowinka, Magdalenów, Magnusy, Marianów, Mauryców, Nowy Świat, Pelagia, Piorunów, Piorunówek, Przyrownica, Stanisławów, Stara Wieś, Teodorów, Wandzin, Włodzimierz, Wodzierady, Wola Czarnyska, Wrząsawa, Zalesie.

 

Działania priorytetowe w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z analizy przeprowadzonej przez dzielnicowego na podstawie zgłaszanych telefonicznie przez społeczeństwo zagrożeń wynika, że w miejscowości Wiewiórczyn w pobliżu sklepu spożywczego przy ul. Konstantynowskiej 3 dochodzi często do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz żebractwa. Do największej liczby wykroczeń tego typu według mieszkańców dochodzi w godzinach popołudniowych i nocnych. Informację powyższe potwierdzono podczas rozmów przeprowadzonych w czasie obchodu rejonu służbowego oraz zdiagnozowano zagrożenie na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa.

Zakładany cel osiągnięcia:

Znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wykroczeń związanych z żebractwem, zakłóceniem ładu i porządku publicznego, spożywaniem alkoholu w miejscach objętych zakazem, oraz brak wpływu do dzielnicowego skarg z rejonu dotyczących w/w zagrożenia oraz brak informacji na ten temat na KMZB.

Proponowane działania:

 • W trakcie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami powyższej miejscowości informowanie społeczności lokalnej o występowaniu zagrożeń oraz profilaktyka w rejonie dotycząca udzielania informacji o szkodliwości działania alkoholu i konsekwencjach popełniania wykroczeń opisanych powyżej ( lipiec- wrzesień).
 • W trakcie obchodu rejonu kontrolowanie w szczególności miejsc zagrożonych tj m. Wiewiórczyn i egzekwowanie ustanowionego prawa ( przez cały okres obowiązywania planu).
 • Uwzględnienie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przydzielonych ( termin do 30.07.2020 r.).

Podmioty współpracujące: 

 • Współpraca z sołtysem m. Wiewiórczyn poprzez organizowanie wspólnych kampanii informujących o niebezpieczeństwach związanych z nadużywaniem alkoholu.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w m. Łask. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzanie akcji informacyjnej.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku- bieżąca wymiana informacji w ramach przeciwdziałania występowania zjawiska żebractwa.

Sposób przekazywania mieszkańcom rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • W ramach obchodu rejonu służbowego propagowanie informacji wśród społeczności lokalnej w rejonie występowania zagrożeń, organizowanie spotkań oraz debaty dotyczącej zdiagnozowanego zagrożenia.
 • Umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łasku.

 

GMINA ŁASK, GMINA BUCZEK - REJON IV

sierż. szt. PATRYCJA LIGNER                      

telefon kontaktowy 47 84 542 14

telefon służbowy 516 432 595

e-mail: dzielnicowy.lask4@lask.ld.policja.gov.pl

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Gminny Ośrodek Kultury w Buczku

98-113 Buczek, ul. Szkolna 1

środa godz. 12.00 - 13.00

tel. 516 432 595

 

Obejmuje teren GMINY BUCZEK, miejscowości:

Bachorzyn, Brodnia, Buczek, Czarny Las, Czestków, Dąbrowa, Dąbrówka, Grzeszyn, Gucin, Józefatów, Kowalew, Luciejów, Malenia, Petronelów, Sowińce, Strupiny, Sycanów, Wilkowyja, Wola Bachorska, Wola Buczkowska

oraz teren GMINY ŁASK, miejscowości:

Aleksandrówek, Gorczyn, Kolonia Bilew, Łopatki, Łopatki Cegielnia, Mauryca, Mikołajówek, Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Ostrów Osiedle, Podłaszcze, Rokitnica, Sięganów, Teodory, Wola Łaska, Zielęcice.

 

Działania priorytetowe w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z analizy przeprowadzonej przez dzielnicowego na podstawie zgłaszanych telefonicznie przez społeczeństwo zagrożeń oraz w związku z licznymi interwencjami przeprowadzanymi w rejonie sklepu w m. Gorczyn 88 wynika, że we wskazanym miejscu dochodzi często do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem ładu i porządku.

Zakładany cel osiągnięcia:

Ograniczenie do minimum ilości wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem ładu i porządku w rejonie sklepu w m. Gorczyn 88. Plan będzie zrealizowany w przypadku, kiedy od społeczeństwa przestaną wpływać lub w znacznym stopniu ograniczą się wpływy informacji oraz zmniejszy się liczba zgłoszeń interwencji w związku ze zdarzeniami wyczerpującymi znamiona wykroczenia z art 51 kw, 140 kw, 141 kw i 145 kw oraz art 43' ust 1 UWTPA.

Proponowane działania:

 • Zwiększenie liczby patroli we wskazanym miejscu przez cały okres trwania planu.
 • Częste kontrole podczas wykonywanego obchodu przez cały okres trwania planu.
 • Dokonywanie sprawdzeń telefonów komórkowych.
 • Kontrola sklepu pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym przez cały okres trwania planu.
 • Skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do OPI KPP Łask do dnia 15.08.2020r. - zlecenie patrolom dokonywania kontroli wskazanego miejsca.
 • Wyciąganie konsekwencji prawnych wobec osób dopuszczających się popełniania wykroczeń w obrębie sklepu przez cały okres trwania planu

Podmioty współpracujące: 

 • OPI KPP Łask - doraźne kontrole miejsca zagrożonego i egzekwowanie obowiązującego prawa.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku - kontrole punktów sprzedaży alkoholu.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku - bieżąca wymiana informacji w ramach skutecznej realizacji działań priorytetowych.

Sposób przekazywania mieszkańcom rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • Informacje przekazywane społeczności lokalnej w trakcie dyżuru w Punkcie Przyjęć Interesantów w Buczku, spotkań oraz podczas prowadzonych konsultacji i debat.
 • Umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łasku.

 

ŁASK - REJON VII

sierż. szt. Paweł Pater                             

telefon kontaktowy 47 84 542 17

telefon służbowy: 532 852 703

e-mail: dzielnicowy.lask7@lask.ld.policja.gov.pl

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: 

Budynek administracji Osiedla Batorego 

98-100 Łask, ul. Batorego 42

wtorek godz. 13.00 - 14.00

tel. 532 852 703

 

Obejmuje teren miasta Łask, ulice:  

9 maja - nr nieparzyste, Aleja Niepodległości, Armii Krajowej, Batorego, Bohaterów Września, Borowikowa, Cisowa, Chabrowa, Dębowa, Dzika, Górna - nr parzyste, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kilińskiego do nr 24 i 35, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Leszczynowa, Narutowicza do nr 16 i 3, Objazdowa, Orzechowa, Pl. Dąbrowskiego, Pl. 11 listopada, Podleśna, Przemysłowa, Reymonta, Rzeczna, Siedikówny Inki, Słowackiego, Spółdzielcza, Strażacka, Szeroka, Szkolna, Szpitalna, Św. Faustyny, Topolowa, Warszawska, Wąska, Zielona, Żeromskiego do nr 28 i 27, Żytnia, Źródlana.

 

Działania priorytetowe w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Z analizy przeprowadzonej przez dzielnicowego na podstawie zgłaszanych telefonicznie przez społeczeństwo zagrożeń, a także zagrożeń nanoszonych na KMZB wynika, że w rejonie Placu 11 Listopada w Łasku dochodzi często do wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem ładu i porządku.

Zakładany cel osiągnięcia:

Ograniczenie do minimum ilości wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz zakłócaniem ładu i porządku w rejonie Placu 11 Listopada. Plan będzie zrealizowany w przypadku, kiedy od społeczeństwa przestaną wpływać lub w znacznym stopniu ograniczą się wpływy informacji oraz zmniejszy się liczba zgłoszeń interwencji w związku ze zdarzeniami wyczerpującymi znamiona wykroczenia z art 51 kw, 140 kw, 141 kw i 145 kw oraz art 43' ust 1 UWTPA.

Proponowane działania:

 • Zwiększenie liczby patroli we wskazanym miejscu przez cały okres trwania planu.

 • Kontrola sklepu „Żabka” pod kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym przez cały okres trwania planu.

 • Skierowanie pisma informującego o zagrożeniu do OPI KPP Łask do dnia 15.08.2020r.
 • Uwzględnianie wskazanego zagrożenia w zadaniach doraźnych dla sił własnych i przez dzielnicowych, termin do dnia 01.07.2020r.

Podmiotami współpracującymi są:

 • OPI KPP Łask - doraźne kontrole miejsca zagrożonego i egzekwowanie obowiązującego prawa.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku - kontrole punktów sprzedaży alkoholu.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku - bieżąca wymiana informacji w ramach skutecznej realizacji działań priorytetowych.

   

Sposób przekazywania mieszkańcom rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 • Informacje przekazywane społeczności lokalnej w trakcie dyżuru w administracji osiedla Batorego, spotkań oraz prowadzonych konsultacji i debat.

 • Umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łasku.